Pic2_var2.jpg

Какво постигнахме:

Истории на клиенти:

На пръв поглед този малък уред прилича на обикновенно кантарче, но възможностите му далеч надхвърлят първоначалните очаквания.

 

ТАНИТА е биоимпедансов анализатор който измерва 10 основни показателя на човешкото тяло:

·       Тегло

·       Телесна мазнина в % (5 – 99 години)

·       Обща телесна вода в %

·       Мускулна маса

·       Физически рейтинг

·       Костна минерална маса

·       Метаболитна възраст

·       Базов метаболизъм в калории

·       Индекс на телесната маса

·       Висцерална мастна тъкан

·       5 сегментово отчитане на мазнините

·       5 сегментово отчитане на мускулите

 

 

В днешно време подобни анализатори се използват в болници, здравни центрове, фитнеси и спортни клубове, кабинети по диететика, спа центрове и други.  Добре е човек да следи показателите си, защото с времето те се променят в положителна или отрицателна посока.

 

Десетте показателя които ТАНИТА измерва са пряко свързани с моментното физическо и здравословно състояние на човек. Самото измерване обаче не дава нужната информация на човек който иска да ги промени. Необходимо е да се направи анализ на резултатите (сравнение на получените резултати с референтните стойности) и да се открие причината за тези показатели при които има нездравословно отклонение.

 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

Когато правим хранителен режим за даден човек или цялостна програма с определена цел – отслабване, изчистване и детоксикация, увеличаване на мускулната маса или др., задължително взимаме предвид получените от ТАНИТА резултати.

 

Взимайки предвид здравословното състояние на човек, възраста му, физическата активност и резултатите от анализа на тялото ние можем да направим хранителен режим който да включва необходимите за човек индивидуални количества протеин, въглахидрати, общо количество калории за деня и други важни критерии на които менюто трябва да отговаря ако искаме то да даде необходимия резултат.

 

Контролно замерване се прави най-рано след 4 седмици за проследяване на резултатите и ако е необходимо се внасят корекции в хранителния план или спортната програма.

ВСИЧКИ СТАРТОВИ И МЕЖДИННИ ИЗМЕРВАНИЯ СА БЕЗПЛАТНИ!